กิจกรรมทัศนศึกษาอาคารในเชิง Facility Management ครั้งที่ 2/2558@ SCG


    
ขั้นตอนการลงทะเบียนและการชำระเงิน
1) ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินได้ที่ 
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “สมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร”
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9 เลขที่บัญชี 405-301483-2
2) Download ใบสมัคร พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
ใบตอบรับการลงทะเบียน
3)) ส่งใบตอบรับการลงทะเบียน, ใบสมัครสมาชิก, และหลักฐานการโอนเงินได้ที่ registrar@tfma.or.th

     
การบริหารจัดการอาคารที่ได้รับมาตรฐาน The LEED EB:OM & The LEED BD+C Platinum Certified
     
8:15 - 8:30    ลงทะเบียนก่อนเข้างาน ณ ธถงต้อนรับชั้น 1 อาคารเอสซีจี 100 ปี และเชิญคณะผู้เยี่ยมชมไปห้องสัมมนา 4

8:30 - 8:45    กล่าวต้อนรับโดย คุณอานนท์ พุกกะณะสุด ผู้จัดการฝ่ายบริการกลาง เอสซีจี
     8:45 - 10:30    นำเสนอเรื่อง การบริหารทรัพยากรอาคาร และ การจัดการพลังงงาน เอสซีจี สำนักงานใหญ่ โดย 
คุณสันติศักดิ์ ทองนิรันดร์ ผู้จัดการบริการเทคนิคอาคาร, 
คุณอังศุมา เครืองเทพ ผู้จัดการบริการลูกค้าอาคาร และ
คุณอุกฤษณ์ หนูมา ผู้จัดการบริการความปลอดภัย ฝ่ายบริการกลาง 
 นำเสนอเรื่อง อาคารเอสซีจี 100 ปี อาคารเขียวและการรับรองมาตรฐาน LEED โดย
 คุณภาณุพันธ์ ผาพันธุ์ Green Portfolio Management, SCG Cement - Building Material
10:30 - 10:45    ช่วงถาม-ตอบ
10:45 - 11:00    Coffee Break
11:00 - 11:30    ชมอาคารเอสซีจี 100 ปี