บทสัมภาษณ์นายกสมาคมบริหารทรัพยากรอาคารแห่งประเทศไทย TFMA


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร จัดทำบทสัมภาษณ์ คุณอายุธพร บูรณะกุล นายกสมาคมบริหารทรัพยากรอาคารแห่งประเทศไทย TFMA เกี่ยวกับคำถามที่น่าสนใจ อาทิเช่น หลักการบริหารทรัพยากรอาคาร, บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารทรัพยากรอาคาร และคำถามอื่นๆที่น่าสนใจ ติดตามรับชมได้ที่ลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.youtube.com/watch?v=SICnqN635rM